Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
10/05/2017

OTVORENI JAVNI POZIV za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2017. godinu objavljuje Poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 24.04.2017. godine. Otvoreni javni poziv...

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2017. godinu objavljuje Poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 24.04.2017. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Sredstva se odobravaju u visini 80% od iznosa opravdanih troškova nastalih u 2016. i 2017. godini.

Detaljnije informacije navedenog Poziva potražite na http://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo .

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
09/05/2017

Objavljen Poziv “Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima EFRR-a - CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima EFRR-a - CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to:

 1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine,
 2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Cilj ovog Poziva je, povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća kako slijedi:

Veličina poduzetnika

Intenzitet potpore

Mikro i malo poduzeće

do 85 % prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće

do 65 % prihvatljivih troškova

Prihvatljive kategorije troškova mogu biti:

 • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
 • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

Natječajna dokumentacija nalazi se na stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406.

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
02/05/2017

OBJAVLJEN POZIV RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima EFRR-a - Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona.

Svrha navedenog...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima EFRR-a - Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona.

Svrha navedenog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Ukupan iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz EFRR-a je 76.000.000,00 HRK što je ujedno i ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po Prijavitelju je 1.000.000,00 HRK, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava po Prijavitelju 10.000.000,00 HRK.

 

INTENZITET POTPORE OVISI O LOKACIJI ULAGANJA, KAKO SLIJEDI:

Lokacija poduzetničke zone nalazi se u jedinici području (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u : Intenzitet sufinanciranja
1. skupina 85%
2. skupina 75%
3. skupina 65%
4. skupina 55%

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 

 • Priprema   tehničke   dokumentacije   (idejni/glavni/izvedbeni   projekt   s   troškovnicima, potrebne dozvole), dokumentacije projektnog prijedloga (Obrazac 1. Prijavni obrazac A. dio, Obrazac 2. Investicijska studija, Obrazac 3. Izjava o usklađenosti s UZP-om, Obrazac 4. Infrastrukturna komponenta projekta, Obrazac 5. Izjava o korištenim potporama/bespovratnim sredstvima za razvoj infrastrukture zona) i dokumentacije o nabavi;
 • Ulaganje  u  gradnju  novih  elemenata    osnovne  i  dodatne  zajedničke  infrastrukture postojećih poduzetničkih zona;
 • Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura ;
 • Upravljanje projektom u ime i za račun investitora, sukladno čl. 33. - 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15);
 • Stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture;
 • Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta;
 • Financijska revizija projekta.

Poziv se vodi kao privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnji rokom dostave projektnih prijedloga do 22. rujna 2017.

Dokumentaciju o samom Pozivu možete pronaći  na internet stranici Strukturni fondovi 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1393

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
25/04/2017

Raspisano 5 natječaja za podmjeru 4.1.

Dana 24.04.2017., stupio je na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji u odnosu na prethodne uvodi:

- prioritetne sektore: voće i povrće te stočarstvo i peradarstvo; primjenu nitratne...

Dana 24.04.2017., stupio je na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji u odnosu na prethodne uvodi:

- prioritetne sektore: voće i povrće te stočarstvo i peradarstvo; primjenu nitratne direktive (zbrinjavanje stajskog gnoja)

- sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih 20%)

- za start-up tvrtke max. 100.000 eura po projektu

- prijave na natječaj počinju 2. lipnja, kako bi potencijalni korisnici imali vremena za pripremu

- za prijavu na natječaj potreba je minimalna dokumentacija, dok dodatnu dokumentaciju moraju dostaviti samo oni koji prođu prvu kontrolu projekta

- obrada natječaja trajat će max. 120 dana (ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije).

 

Temeljem spomenutog Pravilnika bit će raspisano 5 natječaja:

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn)

2.  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn)

Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

3. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn)

4. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn)  

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija.

Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

5. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (200.000.000,00 kn)

 

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.

Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova za sve podnesene zahtjeve za potporu do 1. srpnja 2017. godine.

Nakon 1. srpnja 2017. godine intenzitet potpore za navedena ulaganja iznosi najviše 50% od ukupno prihvatljivih troškova.

Za mlade poljoprivrednike koji provode ulaganja vezana uz provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ intenzitet javne potpore uvećava se za 20%, s tim da ukupni intenzitet javne potpore ne prelazi 90% ukupno prihvatljivih troškova.   

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.  

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.  

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu.  

Više o natječajima te cjelokupnu dokumentaciju možete potražiti OVDJE.

 

Izvor: www.apprrr.hr

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
05/04/2017

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. Godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Sufinancira se ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacije i komunikacijske tehnologije za nastupe na sajmovima i izložbama.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Sufinancira se ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacije i komunikacijske tehnologije za nastupe na sajmovima i izložbama.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti isključivo mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća no moraju ispunjavati kriterije kao što su:

 • ostvarivanje dobiti/dohodak s proizvodnim, a ne uslužnim programom, koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskim materijala i proizvodnja namještaja,
 • da su u trenutku objave Javnog natječaja registrirana sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u RH,
 • da u trenutku objave Javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme,
 • da su pozitivno poslovala u 2016. godini, odnosno koja sukladno zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku,
 • da nemaju evidentiran dug po osnovi javnog davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • da imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
 • u slučaju pripadnosti kategoriji „jedan poduzetnik“ i „povezana osoba“, pravo sudjelovanja na Natječaju ima samo jedno poduzeće.

Ukupni sredstva namijenjena za ovaj poziv iznose 19.000.000 kuna, a osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni natječaj je do 5. svibnja 2017. godine. 

Više informacija možete pronaći OVDJE. 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200